Voedingscentrum.nl maakt gebruik van cookies. Waarom? Lees onze uitleg. Je kunt de webanalyse cookies instellingen aanpassen.
Menu
Zoek
Kantinescan

Veelgestelde vragen

Op deze pagina vind je de vragen die het meest gesteld worden rondom de Gezonde Schoolkantine.

Wat zijn de Richtlijnen Gezondere Kantines?

Deze richtlijnen zijn in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gemaakt en voldoen aan de laatste wetenschappelijke inzichten. In de richtlijnen wordt ingezet op het veranderen van gedrag door het aanpassen van de omgeving.

Verder lezen

De richtlijnen zijn niet alleen in te zetten op scholen, maar ook sportkantines en bedrijfsrestaurants kunnen ze gebruiken. Het Voedingscentrum zet zich actief in op scholen. JOGG gebruikt de richtlijnen bij het gezonder maken van sportkantines.

Bekijk de factsheet 'Richtlijnen Gezondere Kantines' voor onderbouwing van de richtlijnen en de brochure 'Op naar een gezonde schoolkantine' voor een praktische vertaling van de richtlijnen naar schoolkantines.

sluiten

Wat zijn zilveren en gouden kantines?

Een gezonde uitstraling en een gezonder aanbod staan centraal in een gezonde schoolkantine. Scholen kiezen zelf of ze gaan voor een ‘zilveren’ of ‘gouden’ kantine. Een gouden kantine heeft een gezonder aanbod en een nóg gezondere uitstraling dan een zilveren kantine. Een zilveren kantine bestaat namelijk voor minimaal 60% uit betere keuzes zoals Schijf van Vijf-producten en dagkeuzes, en de gouden kantine voor minimaal 80%. Een gouden kantine voldoet verder aan meer 'uitstralingspunten'.

Verder lezen
Zilveren en gouden kantines geven gezondere producten dus een hoofdrol, zonder ongezonde keuzes helemaal te verbannen. Scholen kunnen ook gaan voor een ideale kantine, waarin alleen producten uit de Schijf van Vijf te krijgen zijn. Wanneer scholen voldoen aan de voorwaarden die gesteld worden in de Richtlijnen Gezondere Kantines, krijgen ze een zilveren, gouden of ideale Schoolkantine Schaal uitgereikt.
sluiten

Wat is een Schoolkantine Schaal?

De Schoolkantine Schaal wordt uitgereikt aan alle schoolkantines die aan niveau zilver, goud of ideaal voldoen volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines. Scholen kunnen de Schoolkantine Schaal aanvragen in de Kantinescan. Als de aanvraag compleet is ingediend door een school, en vervolgens is goedgekeurd door het Voedingscentrum, ontvangt de school een schaal. Deze schaal is één schooljaar geldig. Daarna kunnen scholen opnieuw de schaal aanvragen. Zo blijven scholen elk jaar alert op het aanbod en de uitstraling van de kantine.

Hoe is de aanpak?

Het Voedingscentrum ziet het belang van een persoonlijk advies. De Schoolkantine Brigade heeft sinds 2013 ruim 1.600 schoollocaties bezocht. De brigade bestaat uit een team van van diëtisten en gezondheidswetenschappers. Zij helpen scholen op weg naar een gezonde schoolkantine. Tijdens het gratis adviesgesprek wordt gekeken naar het aanbod en de uitstraling van de kantine. Maar ook naar de omgeving van de school.

Verder lezen
Na afloop van het schoolbezoek ontvangt de school een adviesrapport op maat, waarin duidelijk wordt waar de school nu staat en welke stappen de school nog kan zetten. Daarnaast staat op de website van de Gezonde Schoolkantine een stappenplan om een Schaal te verdienen met in stap 1 de Kantinescan. In deze praktische tool voeren scholen hun aanbod in en bekijken ze in hoeverre de uitstraling van hun kantine gezond is. Scholen krijgen direct een advies op maat.
sluiten

Wat is de relatie met Gezonde School?

Gezonde School is een initiatief van de overheid om gezondheid op school te bevorderen. Daarbij zijn er 9 gezondheidsthema’s waar een school aan kan werken, één daarvan is voeding. Wanneer een school voldoet aan de criteria binnen dit thema krijgt de school het themacertificaat voeding van het vignet Gezonde School. Het Voedingscentrum is samen met de Hartstichting verantwoordelijk voor de kwaliteitscriteria voor het thema voeding.

Verder lezen

Het Voedingscentrum beoordeelt bovendien de aanvragen voor het themacertificaat voeding.Om in aanmerking te komen voor het themacertificaat voeding moet een middelbare school of een mbo een zilveren of gouden Schoolkantine Schaal hebben, en voldoen aan 2 aanvullende criteria, namelijk:

  • Structureel lessen aanbieden over gezonde voeding.
  • De school speelt een actieve rol in het signaleren van problemen op het gebied van voeding en gewicht.

    Lees meer op www.gezondeschool.nl
sluiten

Welke rol speelt de GGD?

We hebben een intensieve samenwerking met de lokale GGD’en. 2 keer per jaar is er een GGD-meedenkbijeenkomst waarin we onze activiteiten toelichten, aansluiting zoeken en ervaringen uitwisselen. Eén meedenkbijeenkomst wordt regionaal georganiseerd en één meedenkbijeenkomst vindt centraal in het land plaats.Vaak sluit de GGD aan bij het schoolbezoek van de Schoolkantine Brigade. Zij vormen dan onderdeel van de werkgroep Gezonde Schoolkantine binnen de school.
Verder lezen
De GGD-adviseur kan samen met de school aan de slag met de tips en adviezen uit het schooladviesrapport van de Schoolkantine Brigade. De GGD zorgt zo samen met de Schoolkantine Brigade voor een goede begeleiding van de scholen op weg naar een gezonde schoolkantine.    
sluiten

Welke rol heeft JOGG?

Onder de verantwoordelijkheid van Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) valt het Akkoord ‘Gezonde Voeding Op Scholen’ (2016-2020). Ondertekenaars van dit akkoord zijn cateraars, automatenleveranciers en andere toeleveranciers.
Verder lezen
Hiermee geven zij aan dat zij in het leveren aan scholen voldoen aan het niveau ‘zilver’ volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines van het Voedingscentrum. De ambitie van de iedere ondertekenaar is om in 2020 op 25% van de scholen die zij bedienen het niveau ‘goud’ gerealiseerd te hebben.  Het Voedingscentrum monitort elk jaar de stand van zaken op de scholen en de voortgang van de ondertekenaars. Het Voedingscentrum rapporteert aan JOGG over de bevindingen tijdens deze monitoring. JOGG verzorgt de terugkoppeling naar de Akkoordpartijen over de afspraken in het akkoord. 
sluiten

Hoeveel scholen hebben een gezonde schoolkantine?

Vanaf 2017 tot half oktober 2019 zijn er 1.290 zilveren en gouden Schoolkantine Schalen uitgereikt, over 699 verschillende schoollocaties. In totaal zijn er in Nederland 1.855 scholen in het voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs met een balie en/of automaat. Dus 38% van die scholen heeft een gezondere schoolkantine.

Hoe worden jullie gefinancierd?

Het programma De Gezonde Schoolkantine van het Voedingscentrum wordt 100% gefinancierd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.