Voedingscentrum.nl maakt gebruik van cookies. Waarom? Lees onze uitleg. Je kunt de webanalyse cookies instellingen aanpassen.
Menu
Zoek
Kantinescan

Het programma De Gezonde Schoolkantine

Het Voedingscentrum stimuleert met het programma De Gezonde Schoolkantine scholen om hun eetomgeving gezonder te maken. Sinds de start van het programma in 2003, zijn honderden scholen hiermee bezig.

Als school kun je invloed hebben op het eetgedrag van leerlingen. Volgens onze definitie is in een gezondere schoolkantine een gezond en duurzaam aanbod volgens de Schijf van Vijf ruimschoots aanwezig. Aan de hand van de Richtlijn Eetomgevingen voor Scholen kunnen scholen met (kleine) veranderingen hun schoolkantine en automaten steeds gezonder maken. In de richtlijnen wordt ingezet op het veranderen van gedrag door het aanpassen van de omgeving. Zo kunnen jongeren makkelijker (onbewust) gezonde keuzes maken.

Visie

Onze visie is dat jongeren in Nederland kunnen opgroeien in een gezonde eetomgeving op school.

De Voedingscentrum-visie is dat jongeren in Nederland kunnen opgroeien in een gezonde eetomgeving op school.

Missie

Onze missie is zoveel mogelijk scholen in het voortgezet (speciaal) onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs te stimuleren en begeleiden met het gezonder maken van de eetomgeving op school.

Politieke doelstelling

Het belang van een gezonde eetomgeving wordt onderstreept door het huidige kabinet. In het Nationaal Preventieakkoord (23 november, 2018) staat de ambitie beschreven dat in 2021 950 scholen een gezonde schoolkantine hebben.

In de loop der jaren is vanuit de politiek op meerdere momenten aandacht gevraagd voor het belang van gezondere schoolkantines: In 2009 heeft tweede-Kamerlid Kees Vendrik een motie ingediend om in 2015 alle schoolkantines gezond te hebben. Het beleid naar aanleiding van deze motie is voortgezet in de jaren daarna mede door moties van Pia Dijkstra (2014) en Agnes Wolbert (2015).

Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor het aanpassen van het aanbod, en wij kunnen daarbij ondersteunen. Bekijk hoeveel scholen op dit moment een gezondere kantine hebben.

Financiering

Het programma De Gezonde Schoolkantine wordt volledig gefinancierd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Ons team

Het team van De Gezonde Schoolkantine bestaat uit diëtisten, gezondheidswetenschappers, een expert voeding en gezondheid, een gedragsexpert en een communicatieadviseur van het Voedingscentrum. Het helpen van scholen gebeurt op locatie en op afstand door de Schoolkantine Brigade. De Schoolkantine Brigade geven advies afgestemd op de schoolsituatie.

Betere schoolprestaties en een gezondere leefstijl

Een gezondere kantine kan ook een belangrijke stap zijn om het thema voeding op school breder aan te pakken. Via de Gezonde School-aanpak kijk je, naast de schoolkantine, ook naar educatie, signalering van onder- en overgewicht en voedingsbeleid. Gezonde School-activiteiten kunnen bijdragen aan een gezondere leefstijl van jongeren, ook op de lange termijn. Een gezonde leefstijl hangt ook samen met betere schoolprestaties. Lees meer over de effectiviteit van Gezonde School-activiteiten.

Onderzoeken en achtergrondinformatie